Miesiąc: listopad 2021

Sprzedaż auta, Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie zbycia pojazdu – praktyczny przewodnik

Sprzedaż pojazdu łączy się z formalnościami, których należy dopełnić w określonych miejscach i w określonym czasie. Warto o tym pamiętać, bowiem niedochowanie wyznaczonych terminów może skutkować nałożeniem na nas kary finansowej, i to wcale nie małej. Zgłoszenie sprzedaży samochodu ze strony superpolisa.pl to obowiązek osoby, która zbyła pojazd. Warto wiedzieć, że obecnie procedury są nieco uproszczone, bowiem istnieje możliwość zgłoszenia zbycia auta za pośrednictwem Internetu.

Dane niezbędne przy zgłoszeniu zbycia auta

Abyśmy mogli zgłosić zbycie samochodu, konieczne jest przestawienie przez nas jako sprzedających następujących danych:

  • wszystkie dane pojazdu,
  • dane sprzedającego,
  • dane kupującego.

Wszystkie te dane powinny być zawarte w umowie kupna-sprzedaży pojazdu. 

Dokument sprzedażowy musi zawierać dane wskazane w poprzednim nagłówku.

Gdzie należy zgłosić zbycie pojazdu?

Do urzędu skarbowego powinien zgłosić się nabywca auta, bowiem to on wzbogacił się o nowe mienie. Dlatego też to on będzie musiał wypełnić formularz PCC-3 i dostarczyć go do swojego urzędu skarbowego.

W Wydziale Komunikacji, który jest właściwy ze względu na miejsca zamieszkania, sprzedający powinien zgłosić fakt zbycia rzeczy ruchomej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Dane powinny być zaktualizowane choćby ze względu na fakt, że trafiają one do bazy CEPIK, z której korzysta np. Policja.

Informację o sprzedaży samochodu zgłaszamy do Wydziału Komunikacji:

  • w starostwie powiatowym – w powiecie,
  • w urzędzie miasta – dla miast na prawach powiatu,
  • w urzędzie dzielnicy – w Warszawie.

Istotne jest, aby na kopii zgłoszenia zbycia pojazdu otrzymać potwierdzenie z pieczęcią.

Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie OC, zgłoszenia powinien dokonać nabywca auta.

Niezbędne dokumenty


Dokumenty, które będą potrzebne do zgłoszenia zbycia auta to:

  • dokument potwierdzający sprzedaż (kopia),
  • dowód osobisty, paszport, bądź prawo jazdy,
  • w przypadku cudzoziemców-karta pobytu.

Gotowy wzór oświadczenia o sprzedaży auta otrzymamy w Wydziale Komunikacji. Zgłoszenia możemy dokonać osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem sieci internetowej. Ta ostatnia opcja staje się coraz bardziej popularna. Podkreślić należy, że wystarczy mieć profil zaufany, aby dokonać takiego zgłoszenia przez Internet. Jest to istotne z punktu widzenia wygody, zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. Dodatkowo w czasie pandemii urzędy najczęściej proszą o umawianie wizyty osobistej, zatem nie możemy odwiedzić ich w dowolnym momencie. Stąd też rosnąca popularność Internetu przy zgłaszaniu zbycia auta.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest obowiązkiem każdego sprzedającego

Formalności związane ze sprzedażą samochodu nie kończą się z chwila podpisania umowy kupna – sprzedaży. Wielu sprzedających uważa, że nic więcej robić nie muszą ponieważ nowy właściciel pojazdu i tak będzie go rejestrował na siebie, więc informacje o zmianie właściciela pojawią się w stosownym urzędzie i państwowych bazach danych. Tak rzeczywiście może być, ale nie musi, z różnych powodów bowiem nowy właściciel pojazdu może go nie rejestrować. Z uwagi nas to ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Jest do tego zobowiązany były właściciel, a za niezgłoszenie zbycia pojazdu może otrzymać wysoką karę.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Najprostszym sposobem jest udanie się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożenie tam stosownego dokumentu. W każdym wydziale komunikacji można wypełnić stosowny druk zgłoszenia sprzedaży pojazdu i go złożyć w okienku. Warto pamiętać, że nie zostanie przyjęty, jeśli nie będzie do niego umowy kupna – sprzedaży samochodu. Osoba przyjmująca zgłoszenie taką umowę skseruje, kopię jej zaś pozostawi jako załącznik do zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Co ważne, zgłoszenie sprzedaży samochodu nie musi być wypełniane na specjalnych drukach. Z powodzeniem można po prostu napisać oświadczenie, z podaniem danych auta, kupującego i sprzedającego, a także daty sprzedaży. Oczywiście i w tym przypadku niezbędne jest przedstawienie umowy kupna – sprzedaży.

Czas na zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest ograniczony

Każdy sprzedający jest zobowiązany zgłosić sprzedaż pojazdu w terminie 30 dni od chwili sprzedaży. Warto pamiętać o tym terminie, bowiem za niezgłoszenie sprzedaży pojazdu, lub zgłoszenie po upływie 30 dni grożą kary. Na sprzedającego może być w takiej sytuacji nałożona kara od 200 do 1000 złotych. Oczywiście warto dochować terminu i uniknąć konieczności płacenia kar. Jeśli chcemy zgłosić sprzedaż pojazdu w wydziale komunikacji, musimy pamiętać, że w wielu obowiązuje konieczność telefonicznego umawiania się na wizytę, a na wolny termin trzeba nieraz czekać kilka dni. Umówienie wizyty w wydziale komunikacji na chwilę przed upływem 30 dni od sprzedaży pojazdu może więc się nie udać.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu możliwe także online


Nie każdy wie, że można zgłosić sprzedaż pojazdu nie wychodząc z domu. Wystarczy wysłanie odpowiednich dokumentów przez Internet. Osoby posiadające profil zaufany mogą wypełnić zgłoszenie sprzedaży pojazdu na formularzu online, zeskanować i dodać jako załącznik umowę kupna – sprzedaży pojazdu, wszystko zaś wysłać przez Internet. Takie zgłoszenie sprzedaży samochodu także jest uznawane za prawidłowe, więc ten to nie chce lub nie może, nie musi chodzić do wydziału komunikacji. Zgłoszenia sprzedaży pojazdu może dokonać online.

 

 

Koszt ubezpieczenia samochodu, Sprzedaż auta

Koszt ubezpieczenia samochodu nie musi być wysoki

Ubezpieczenie samochodu kojarzy się wielu kierowcom z dużymi wydatkami. Oczywiście wykupienie polisy OC, która jest obowiązkowa i dodatkowych, dobrowolnych, ale często bardzo potrzebnych polis wiąże się z kosztami. Nie muszą to być jednak bardzo duże wydatki. Wszystko zależy od tego czy zdecydujemy się na pierwszą ofertę, którą przedstawi nam dany ubezpieczyciel, czy tez poświęcimy nieco czasu na szukanie różnych ofert i zdecydujemy się na tą, która jest atrakcyjna cenowo. Szukając, porównując ceny polis, łatwo się przekonać, że koszt ubezpieczenia samochodu może być bardzo różny (https://superpolisa.pl/faq/kosztuje-ubezpieczenie-oc-samochodu/).

Agencje ubezpieczeniowe to dobry wybór

Jeśli chcemy znaleźć tanią polisę ubezpieczenia samochodu, nie powinniśmy udawać się do biura danego ubezpieczyciela. W takim miejscu oczywiście także można będzie znaleźć tańsze i droższe oferty, jednak będą to oferty tylko jednego ubezpieczyciela. O wiele lepszym rozwiązaniem jest odwiedzenie agencji, która sprzedaje polisy ubezpieczeniowe wielu ubezpieczycieli. W takim miejscu jest o wiele szersza oferta polis. Agent ubezpieczeniowy będzie mógł porównać wiele ofert i przedstawić nam najkorzystniejszą. Z zaskoczeniem możemy odkryć, ze proponowane przez niego polisy ubezpieczeniowe różnią się ceną nawet o kilkaset złotych. Warto jednak mieć na uwadze jedno. Nie zawsze najtańsza polisa jest najkorzystniejsza. Wiele bowiem zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu, z reguły warunki ubezpieczenia wszędzie są podobne. Polisy dobrowolne to już inny temat. Niejeden ubezpieczyciel oferuje je w bardzo atrakcyjnych cenach, jednak zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia są bardzo niejasne, lub wprost jest napisane, że w wielu przypadkach ubezpieczyciel po prostu nie wypłaci odszkodowania.

Ubezpieczenia przez Internet

Szukając taniego ubezpieczenia pojazdu, nie trzeba oczywiście koncentrować się na odwiedzaniu agencji ubezpieczeniowych i analizie przedstawionych ofert. Bardzo dobrym pomysłem jest kupowanie polis online. W internecie bowiem można znaleźć wyjątkowo atrakcyjne oferty, polisy tam sprzedawane są dużo tańsze między innymi z uwagi na to, że pomija się agentów ubezpieczeniowych, a więc nie ma konieczności finansowania ich wynagrodzenia. Planując zakup ubezpieczenia pojazdu przez Internet, można też skorzystać z jednej z wielu porównywarek ubezpieczeń i samodzielnie podjąć decyzję, czy dana polisa ubezpieczeniowa jest dobrym wyborem, czy też trzeba szukać innej. Samo wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez Internet jest banalnie proste. Wszelkie formalności można załatwić online, polisa zostanie zaś przesłana poczta kurierską.  A sam koszt ubezpieczenia samochodu przez Internet może okazać się zaskakująco niski.