Tag: sprzedaż

Sprzedaż auta, Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie zbycia pojazdu – praktyczny przewodnik

Sprzedaż pojazdu łączy się z formalnościami, których należy dopełnić w określonych miejscach i w określonym czasie. Warto o tym pamiętać, bowiem niedochowanie wyznaczonych terminów może skutkować nałożeniem na nas kary finansowej, i to wcale nie małej. Zgłoszenie sprzedaży samochodu ze strony superpolisa.pl to obowiązek osoby, która zbyła pojazd. Warto wiedzieć, że obecnie procedury są nieco uproszczone, bowiem istnieje możliwość zgłoszenia zbycia auta za pośrednictwem Internetu.

Dane niezbędne przy zgłoszeniu zbycia auta

Abyśmy mogli zgłosić zbycie samochodu, konieczne jest przestawienie przez nas jako sprzedających następujących danych:

  • wszystkie dane pojazdu,
  • dane sprzedającego,
  • dane kupującego.

Wszystkie te dane powinny być zawarte w umowie kupna-sprzedaży pojazdu. 

Dokument sprzedażowy musi zawierać dane wskazane w poprzednim nagłówku.

Gdzie należy zgłosić zbycie pojazdu?

Do urzędu skarbowego powinien zgłosić się nabywca auta, bowiem to on wzbogacił się o nowe mienie. Dlatego też to on będzie musiał wypełnić formularz PCC-3 i dostarczyć go do swojego urzędu skarbowego.

W Wydziale Komunikacji, który jest właściwy ze względu na miejsca zamieszkania, sprzedający powinien zgłosić fakt zbycia rzeczy ruchomej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Dane powinny być zaktualizowane choćby ze względu na fakt, że trafiają one do bazy CEPIK, z której korzysta np. Policja.

Informację o sprzedaży samochodu zgłaszamy do Wydziału Komunikacji:

  • w starostwie powiatowym – w powiecie,
  • w urzędzie miasta – dla miast na prawach powiatu,
  • w urzędzie dzielnicy – w Warszawie.

Istotne jest, aby na kopii zgłoszenia zbycia pojazdu otrzymać potwierdzenie z pieczęcią.

Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenie OC, zgłoszenia powinien dokonać nabywca auta.

Niezbędne dokumenty


Dokumenty, które będą potrzebne do zgłoszenia zbycia auta to:

  • dokument potwierdzający sprzedaż (kopia),
  • dowód osobisty, paszport, bądź prawo jazdy,
  • w przypadku cudzoziemców-karta pobytu.

Gotowy wzór oświadczenia o sprzedaży auta otrzymamy w Wydziale Komunikacji. Zgłoszenia możemy dokonać osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem sieci internetowej. Ta ostatnia opcja staje się coraz bardziej popularna. Podkreślić należy, że wystarczy mieć profil zaufany, aby dokonać takiego zgłoszenia przez Internet. Jest to istotne z punktu widzenia wygody, zarówno sprzedawcy, jak i kupującego. Dodatkowo w czasie pandemii urzędy najczęściej proszą o umawianie wizyty osobistej, zatem nie możemy odwiedzić ich w dowolnym momencie. Stąd też rosnąca popularność Internetu przy zgłaszaniu zbycia auta.