Tag: wypadek

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Zgłoszenie sprzedaży samochodu jest obowiązkiem każdego sprzedającego

Formalności związane ze sprzedażą samochodu nie kończą się z chwila podpisania umowy kupna – sprzedaży. Wielu sprzedających uważa, że nic więcej robić nie muszą ponieważ nowy właściciel pojazdu i tak będzie go rejestrował na siebie, więc informacje o zmianie właściciela pojawią się w stosownym urzędzie i państwowych bazach danych. Tak rzeczywiście może być, ale nie musi, z różnych powodów bowiem nowy właściciel pojazdu może go nie rejestrować. Z uwagi nas to ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Jest do tego zobowiązany były właściciel, a za niezgłoszenie zbycia pojazdu może otrzymać wysoką karę.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu?

Najprostszym sposobem jest udanie się do wydziału komunikacji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożenie tam stosownego dokumentu. W każdym wydziale komunikacji można wypełnić stosowny druk zgłoszenia sprzedaży pojazdu i go złożyć w okienku. Warto pamiętać, że nie zostanie przyjęty, jeśli nie będzie do niego umowy kupna – sprzedaży samochodu. Osoba przyjmująca zgłoszenie taką umowę skseruje, kopię jej zaś pozostawi jako załącznik do zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Co ważne, zgłoszenie sprzedaży samochodu nie musi być wypełniane na specjalnych drukach. Z powodzeniem można po prostu napisać oświadczenie, z podaniem danych auta, kupującego i sprzedającego, a także daty sprzedaży. Oczywiście i w tym przypadku niezbędne jest przedstawienie umowy kupna – sprzedaży.

Czas na zgłoszenie sprzedaży pojazdu jest ograniczony

Każdy sprzedający jest zobowiązany zgłosić sprzedaż pojazdu w terminie 30 dni od chwili sprzedaży. Warto pamiętać o tym terminie, bowiem za niezgłoszenie sprzedaży pojazdu, lub zgłoszenie po upływie 30 dni grożą kary. Na sprzedającego może być w takiej sytuacji nałożona kara od 200 do 1000 złotych. Oczywiście warto dochować terminu i uniknąć konieczności płacenia kar. Jeśli chcemy zgłosić sprzedaż pojazdu w wydziale komunikacji, musimy pamiętać, że w wielu obowiązuje konieczność telefonicznego umawiania się na wizytę, a na wolny termin trzeba nieraz czekać kilka dni. Umówienie wizyty w wydziale komunikacji na chwilę przed upływem 30 dni od sprzedaży pojazdu może więc się nie udać.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu możliwe także online


Nie każdy wie, że można zgłosić sprzedaż pojazdu nie wychodząc z domu. Wystarczy wysłanie odpowiednich dokumentów przez Internet. Osoby posiadające profil zaufany mogą wypełnić zgłoszenie sprzedaży pojazdu na formularzu online, zeskanować i dodać jako załącznik umowę kupna – sprzedaży pojazdu, wszystko zaś wysłać przez Internet. Takie zgłoszenie sprzedaży samochodu także jest uznawane za prawidłowe, więc ten to nie chce lub nie może, nie musi chodzić do wydziału komunikacji. Zgłoszenia sprzedaży pojazdu może dokonać online.